vítajte na našej stránke

Projektovanie, montáž, servis, revízie

 

  • elektrická požiarna signalizácia
  • požiarny rozhlas
  • elektrická zabezpečovacia signalizácia
  • priemyselná televízia
  • nemocničné a vstupné systémy
  • revízie elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000V, skupina A, B
  • revízie elektrospotrebičov a ručného náradia